Min Bildsida

En hög gul lök som ligger för att torkas Öland